Учебен център Еспас във Фейсбук
Летни курсове по английски език за възрастни
А1-А2 - интензивен от 3 до 28 юни /следобеден/
А1-А2 - полуинтензивен от 4 юни до 1 август /вечерен/
В1+ от 8 май до 30 септември /с прекъсване от 15 юли до 1 септември/
БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ - 1ви модул от 8 май до 15 юли /вечерен/

 
 
 
Летни програми
Курс по английски език за ученици,
завършили от 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас
Хорариум: 40 учебни часа

Цена: 260 лева

Курсът е предназначен за деца, които не са изучавали английски език извън училище. Децата упражняват четирите основни умения – слушане, четене, писане и говорене. Програмата на курса е разработена, за да им даде възможност да попълнят пропуските си и да надградят знанията си по езика, което ще им бъде много полезно за училище, както и за включване в курсовете на учебния център през следващата учебна година.

Хорариум – 40 учебни часа

Занятията за 2, 3 и 4 клас се провеждат всеки работен ден по 2 учебни часа от 3 до 30 юни.

Занятията за 5, 6 и 7 клас се провеждат всеки работен ден по 2 учебни часа от 17 юни до 12 юли.