Учебен център Еспас във Фейсбук
Курс по английски език за ученици,
завършили от 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас
Хорариум: 40 учебни часа

Цена: 200 лева

Курсът е предназначен за деца, които не са изучавали английски език извън училище. Децата упражняват четирите основни умения – слушане, четене, писане и говорене. Програмата на курса е разработена, за да им даде възможност да попълнят пропуските си и да надградят знанията си по езика, което ще им бъде много полезно за училище, както и за включване в курсовете на учебния център през следващата учебна година.

Хорариум – 40 учебни часа

Занятията за 2, 3 и 4 клас се провеждат всеки работен ден по 2 учебни часа от 4 до 30 юни.

Занятията за 5, 6 и 7 клас се провеждат всеки работен ден по 2 учебни часа от 18 юни до 13 юли.

 
 
 
Драма клуб за ученици 8-11 години
Хорариум: 36 учебни часа

Цена: 185 лева

Тук децата драматизират приказки на английски език и влизат в ролята на самите герои. Затвърждават наученото през учебната година по интересен и увлекателен начин. Така те успяват:
• да запомнят думи, цели фрази и изречения и да ги използват;
• да развият слуховите си способности за възприемане на чужда реч;
• да придобият увереност и да се отпуснат да говорят на английски език.

Занятията се провеждат три пъти седмично по 3 учебни часа в периода от 1 до 30 юни.