(359) 897 71 30 70

Новини

Зимна ваканция в Учебен център Еспас

!!!Важно!!!
Учебният център е в зимна ваканция от 3 до 7 февруари включително.
Учениците от 7 и 12 клас ще имат редовни учебните занятия по български език и литература на 5 и 6 февруари.

Коледна ваканция в Учебен център Еспас

Екипът на Учебен център Еспас ви пожелава светли празници.

Важна информация във връзка с провеждането на курсовете по време на COVID-19 пандемията

Учебен център Еспас Ви информира, че обучението се осъществява при спазването на всички превантивни мерки с цел осигуряване на възможно най-висока степен на безопасност на нашите курсисти и преподаватели.

1. Броят на курсистите, които посещават присъствените занимания е редуциран с 50%. Останалите 50% ще участват Online. Ще бъдат изготвени графици за присъствените и онлайн часове.
2. Всеки ученик ще работи самостоятелно на чин като се спазва минимална дистанция от 1.5м. между курсистите.
3. На първия учебен ден ще бъде проведен инструктаж за въведените противоепидемични мерки – правилна хигиена, дистанция и др.
4. Всички курсисти трябва да разполагат с маска или шлем и личен дезинфектант. Носенето на маска или шлем е задължително в общите закрити части на учебната сграда – стълбище, коридор, фоайе. В учебните зали е по желание.
5. Не е позволено струпване на много хора в общите закрити части на сградата. Влизането става в определено време за всяка група като се спазва необходимата дистанция. Родителите изчакват отвън. На входа на учебния център е осигурен дезинфектант за ръце – задължителен при влизане и излизане от сградата
6. Учебната база се дезинфекцира три пъти на ден, а чиновете и дръжките на вратите след всяка група. Залите се проветряват редовно.

Нова учебна година в Учебен център Еспас

Курсовете започват на 23 септември за учениците и на 1 октомври за възрастните.

Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвените от Министерството на здравеопазването Насоки за работа на учебните центрове в условията на COVID-19.

Родителите на учениците ще бъдат запознати лично за създадената организация на работа в учебния център.

Учебен център Еспас обявява нови присъствени и онлайн курсове

Учебен център Еспас обявява следните курсове:

1. Интензивни присъствени курсове по английски език за ученици от 2 до 7 клас от 15 юни до 10 юли
Хорариум - 40 учебни часа

2. Курсове по френски език за ученици 3 пъти седмично от 15 юни до 15 юли
Хорариум - 40 учебни час

3. Онлайн интензивен курс по английски език за ученици ниво А2-В1

4. Английски език за възрастни ниво А1-А2 присъствено от 9 юни до 30 септември с прекъсване от 24 юли до 1 септември
Хорариум - 80 учебни часа