(359) 897 71 30 70

First Slide

ЛЕТНИ КУРСОВЕ

Научете повече!
Education Background

Добре дошли в Учебен център Еспас!

 
Нашите уникални програми, високоефективни методи и позитивни и всеотдайни преподаватели ще Ви помогнат да постигнете целта си. Тук ще придобиете знания, умения и увереност, с които ще промените живота си.
 

Запознайте се с нашите преподаватели!

Нашите курсове

Английски език за 4-5 годишни деца

Английски език за 4-5 годишни деца

Курсът включва 60 учебни часа и се провежда 2 пъти седмично по 1 уч. час в групи до 10 деца.

Благодарение на нашата система / Super Safari, на издателство Cambridge/ децата могат да започнат пътешествието си в света на английския език с ентусиазъм и увереност. По атрактивен и увлекателен начин се развива усет към езика и умения за слушане и говорене по изучаваните теми / My class, Colours, Family, Toys, Numbers, Pets, Food, Clothes, The park/. Песните, историите и дейностите са забавни и пораждат интерес и любов към английския език.

 
 
 
 
 
 
 

 • Начало на курса: 25 септември 2024г.
 •   Цена на курса: 700лв.
Записване
Предучилищна възраст / 5-6 години /

Предучилищна възраст / 5-6 години /

Курсът включва 60 учебни часа и се провежда 2 пъти седмично по 1 уч. час в групи до 10 деца.

С учебната системата Power up – Start Smart правим първи стъпки в света на английския. Предлагаме занимателни уроци, в които чрез интересни песни и игри децата неусетно усвояват лексиката, свързана с изучаваните теми. Научават се да изпълняват инструкции, да водят кратки диалози, запознават се с английската азбука.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Начало на курса: 25 септември 2024г.
 •   Цена на курса: 700лв.
Записване
Първи клас

Първи клас

Курсът включва 60 учебни часа и се провежда 2 пъти седмично по 1 уч. час в групи до 10 деца.

Учебната система GUESS WHAT на издателство Кеймбридж предлага интересни теми, красиви картинки и завладяващи видеа, които отвеждат децата на пътешествие в реалния свят, докато учат английски език. Разнообразието от дейности - диалози, песни, игри, илюстрирани истории и видео материали правят часа интересен и забавен. В края на курса децата са усвоили английската азбука, четат и пишат думи и кратки изречения, водят кратки диалози, свързани с изучените теми. /School, Toys, Family, Home, My body, Food, Actions/

 

 • Начало на курса: 25 септември 2024г.
 •   Цена на курса: 700лв.
Записване
Ниво А1а /8-9 години/

Ниво А1а /8-9 години/

Курсът включва 120 учебни часа и се провежда 2 пъти седмично по 2 уч. часa в групи до 10 деца.

Работи се по системата Power up. Обучението започва с въвеждане на азбуката и поставя перфектен старт към голямото житейско приключение - изучаването на английски език. Децата усвояват глаголите to be и have got, структурите there is and there are, изучават present simple and present continuous tense. Работи се върху петте основни умения: слушане, говорене, четене, писане и мислене. Интересните текстове и истории се възприемат лесно.

Курсът създава положително отношение на децата към учебния процес, изгражда езикови навици и умения, които им помагат в държавното училище и развива техните творчески способности.

 
 
 
 
 
 

 • Начало на курса: 25 септември 2024г.
 •   Цена на курса: 1060лв.
Записване
A1b, А1 нива /8-9-10 години/

A1b, А1 нива /8-9-10 години/

Курсовете включват 120 учебни часа и се провеждат 2 пъти седмично по 2 уч. часa в групи до 10 деца.

Знанията, придобити в предходното ниво се затвърждават и надграждат. Изучават се следните граматически времена и структури – Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Going to and Will Future. Основната програма се допълва с четене на английски книжки, драматизации и видео материали. Децата придобиват увереност в общуването на езика, научават се да пишат кратки разкази и съчинения по картинка и писма.

В края на A1a учениците са готови да се явят на сертификатния изпит Starters на University of Cambridge, a в края на А1b на Movers.

 
 
 
 
 
 
 
 

 • Начало на курса: 25 септември 2024г.
 •   Цена на курса: 1060лв.
Записване
А2, А2-В1 levels

А2, А2-В1 levels

Тези курсове са подходящи за ученици от 5 - 6 клас.

Нивото се определя в зависимост от техните знания.

Програмата включва 120 учебни часа.

Посещенията са два пъти седмично по два учебни часа.

Продължава надграждането на петте основни умения: слушане, говорене, четене, писане и мислене. Учебната система English in Mind предлага разнообразие от интересни теми. Основната програма се допълва с четене на английски книги, подходящи за възрастта и видео уроци.

Курсът създава положително отношение на децата към учебния процес, изгражда езикови навици и умения, които им помагат в държавното училище, и развива техните творчески способности.

След завършване на курса А2 учениците са готови да се явят на сертификатния изпит Flyers на University of Cambridge, a след А2-В1 на KET.

 
 

 • Начало на курса: 25 септември 2024г.
 •   Цена на курса: 1060лв.
Записване
B1 level

B1 level

Програмата включва 110 учебни часа. Занятията се провеждат веднъж седмино по 3 учебни часа.

В ниво В1 учениците се научават да разбират същественото по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н., когато се използва ясен книжовен език. Могат да схванат основната информация от радио- и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно. Справят се с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори английски език. Участват без предварителна подготовка в разговори на позната тематика - от личен характер или теми, свързани с ежедневието (напр.семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития). Могат да съставят несложен свързан текст, да водят лична кореспонденция, като описват събития и впечатления, да разказват писмено и устно за своите преживявания, планове и цели, да изразяват и аргументират мнението си.

В края на нивото учениците са подготвени да се явят на сертификатния изпит PET на University of Cambridge.

 
 

 • Начало на курса: 25 септември 2024г.
 •   Цена на курса: 1100лв.
Записване
B2 – Upper-Intermediate level; C1 - Advanced level

B2 – Upper-Intermediate level
C1 - Advanced level

Системата English in Mind предлага чудесна селекция от теми, подходящи за курсистите, устремени към задълбочаване и усъвършенстване на всички техни умения.

Това са зрели и предизвикателни курсове, които развиват автономност на владеене на езика, увеличават самочувствието и мотивацията на курсистите. Учениците разбират сравнително дълги изказвания дори и когато те не са ясно структурирани, телевизионни предавания и филми без особени усилия. Разбират дълги и сложни специализирани и литературни текстове, специализирани статии и дълги технически инструкции. Изразяват се гладко и непринудено без видимо затруднение. Използват езика гъвкаво и ефикасно за социални и професионални контакти. Съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Пишат писма, есета и доклади по различни теми.

Занятията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа от 23 септември до 20 юни.

 

 • Седмично разписание:
          1 път седмично по 3 учебни часа
 • Начало на курса: 25 септември 2024г.
 •   Цена на курса: 1200лв.
Записване
 
Ученици от 2 до 7 клас

Ученици от 2 до 7 клас

СЕРТИФИКАТИ:

Starters, Movers и Flyers за ученици от 7 до 12 години;

KET /KEY ENGLISH TEST/ за ученици от 13 до 15 години; отговаря на ниво А2 по Европейската езикова рамка

PET /PRELIMINARY ENGLISH TEST/ за ученици от 13 до 15 години; отговаря на ниво В1 по Европейската езикова рамка

Необходимите знания и умения, съответстващи на нивото за сертификат, се получават в годишните езикови курсове /от 23 септември до 31 май/.

Подготовката за изпита се осъществява по време на интензивен летен курс, в който учениците се запознават с формата на изпита и критериите за оценяване, и се обучават в стратегии за успешно представяне на изпит. Правят се тренировъчни тестове.

Учениците, получили тези сертификати, добиват опит в явяването на изпити и мотивация за изучаването на езика.

 
 
 
 
 
 

Записване
Ученици в гимназиална възраст

Ученици в гимназиална възраст

СЕРТИФИКАТИ:

FCE /FIRST CERTIFICATE of ENGLISH/ отговаря на ниво В2 по Европейската езикова рамка

CAE /CERTIFICATE of ADVANCED ENGLISH/ отговаря на ниво C1 по Европейската езикова рамка

CPE /CERTIFICATE of PROFICIENCY in ENGLISH/

IELTS /International English Language Testing System/

Тези международни сертификати са признати от университетите и работодателите по цял свят.

Изпитите се провеждат в Британски съвет от сертифицирани преподаватели от Великобритания. Учениците се оценяват от UNIVERSITY of CAMBRIDGE.

Подготовката за изпитите се провежда от 23 септември до 20 юни.

Учениците работят по формата на изпита, запознават се с критериите за оценяване. Обучават се в стратегии за успешното представяне на изпита.

Предвижда се явяване на тренировъчен изпит /MOCK EXAM/, който поставя курсистите в реална изпитна атмосфера и дава оценка за тяхната подготовка.

 

 •   Цена на курса: 1200лв./ 1400лв.
Записване

Курсовете се провеждат по системата "face2face - Second Edition" на издателство Cambridge, разработена в 5 нива. Те ви дават възможност да изградите знания по лексика и граматика и умения за говорене, слушане и четене и писане на различни видове материали.

Включени са раздели, които акцентират върху разговорния английски от ежедневието в реалния свят – различни ситуации и диалози, изрази и фрази, представени чрез текстове или с допълнителни видео материали (достъпни в DVD за учителя), подготвят учащите за реална комуникация в ежедневието.

Elementary (A1 - А2)

Elementary(A1 - А2)

 • Седмично разписание: 19:05 - 21:10
  понеделник и сряда
 • Начална дата: 01.10.2023
 • Хорариум: 100 уч. часа
Записване
Pre - Intermediate (A2 - B1)

Pre - Intermediate (A2 - B1)

 • Седмично разписание: 19:05 - 21:10
  понеделник и сряда
 • Начална дата: 03.10.2023
 • Хорариум: 100 уч. часа
Записване
Intermediate (B1+)

Intermediate (B1+)

 • Седмично разписание: 19:15 - 21:05
  понеделник и сряда
 • Начална дата: 04.01.2024
 • Хорариум: 100 уч. часа
Записване
Upper-Intermediate (B2)

Upper-Intermediate (B2)

 • Седмично разписание: 19:00 - 21:05
  вторник и четвъртък
 • Начална дата: 03.01.2024
 • Хорариум: 100 уч. часа
Записване
 
 
БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Курсовете по BUSINESS ENGLISH дават възможност на курсистите да овладеят терминология и език, необходими за успешно представяне в бизнес среда.

Обучението обединява актуална теория, практика и умения, представени чрез реални ситуации и примери от водещи международни компании.

Обучението се провежда по учебните системи Business Advantage и Business Benchmark на издателство Cambridge.

 • Хорариум: 100 уч. часа
Записване
БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Френски език

Френският език е както официален, така и административен език на много общности и международни организации като Европейския съюз, Международния олимпийски комитет, Организацията на обединените нации и други.

Учебен център Еспас предлага индивидуално обучение по френски език за начинаещи и напреднали, подготовка за DELF и DALF и матурата по френски език в 12 клас.

Записване
Български език и литература и математика за 6 клас

Български език и литература и математика за 6 клас

Курсовете са с общ хорариум 90 учебни часа на предмет/от 23 септември до 10 юни/

Учениците надграждат знанията си от училище и получават стабилна подготовка, която ще им бъде необходима в 7 клас, за да се подготвят успешно за изпита за кандидат-гимназисти.

Занятията се провеждат веднъж седмично.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записване
Български език и литература и математика за 7 клас

Български език и литература и математика за 7 клас

Курсовете по български език и литература и математика спомагат за постигане на изключително добра подготовка за външното оценяване и изпита в края на седми клас.

Групите са до 10 човека.

Курсът започва на 14 септември и е с продължителност 110 учебни часа на предмет. Насочен е към подготовката за изпита в 7 клас за кандидатстване в елитните гимназии. Занятията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа на предмет, като се осъществява непрекъснат контрол на посещенията, а отсъствията стават единствено със знанието на родител. Дават се редовно домашни работи, които се проверяват и коментират с преподавателя. Периодично се правят контролни работи. Предвидени са 2 пробни изпита, които по формат и съдържание отговарят на изпита в края на 7 клас. През годината се провеждат родителски срещи, на които родителите се запознават с работата и постиженията на своето дете.

Курсовете се водят от добри преподаватели, с опит и постижения в подготовката на седмокласници.

 

 • Седмично разписание:
          събота от 08:30 до 10:50 и от 11:15 до 13:35
 •   Цена на курса: 1200лв. за всеки предмет.
 •   Цена на учебните материали: 45лв. за всеки предмет
Записване
 

Летни курсове

Летни курсове за ученици

Летни курсове за ученици

Интензивни курсове по английски език за ученици от 2 и 3 клас за периода от 04.06.2024г до 28.06.2024г
Хорариум 30 учебни часа.
Цена – 360 лв.
 

Интензивни курсове по английски език за ученици от 4 до 7 клас за периода от 17.06.2024г до 12.07.2024г
Хорариум 30 учебни часа.
Цена – 360 лв.

 

Записване
Летни курсове за възрастни

Drama Club

Drama Club за ученици от 1 до 7 клас за периода от 06.06 до 08.07.2024г
Хорариум 24 учебни часа.
Цена – 260 лв.

 
 
 
 
 
 
 

Записване

Корпоративно обучение

Корпоративно обучение

Корпоративно обучение

Учебен център Еспас Ви предлага фирмено обучение по английски език на Вашето работно място или в офиса на учебния център в удобно за служителите време.

Предлагаме курсове по общ английски език и бизнес английски /всички нива/.
Обучението е организирано в групи /минимум четирима учащи/ или индивидуално.
Използваме учебни системи на издателство Кеймбридж, които развиват всички езикови умения – четене с разбиране, слушане, говорене и писане. По време на обучението курсистите придобиват знания и умения, необходими за справяне в работна среда.
Осъществяват се текущи тестове и обратна връзка с работодателя. Курсът завършва с финален тест и издаване на сертификат.

 

Нашите преподаватели

Илияна Краевска

Преподавател по френски и английски език

Вили Трифонова

Преподавател по английски език

Силвия Накова

Преподавател по английски език

Йоана Христова

Преподавател по английски език

Стела Василева

Преподавател по математика

Силвия Костадинова

Преподавател по български език и литература

>

Последни новини

Резултати от изпита на Cambridge за Young Learners

Резултати от изпита на Cambridge за Young Learners

Излязоха резултатите от изпита на Cambridge за Young Learners. Всички деца са получили отлична оценка, която безспорно се дължи на съвместната работа между преподавателите и учениците.
 

Честито на всички!

Лятна ваканция в Учебен център Еспас

Лятна ваканция в Учебен център Еспас

Учебният център е в лятна ваканция от 1 до 31 август 2023г.


Учебният център е в лятна ваканция от 1 до 31 август 2023г.

Учебният център е в лятна ваканция от 1 до 31 август 2023г.

Есенна ваканция - от 01.11.2023г до 05.11.2023г

Коледна ваканция - от 23.12.2023г до 02.01.2024г
 
 

Виж всички »

Нашите партньори