Учебен център Еспас във Фейсбук
Подготовка за матурата по български език и литература – 12 клас
Матурата по български език и литература е задължително изискване на МОН при завършване на средно образование.

Зрелостният изпит включва:
• 40 тестови задачи (с избираем и свободен отговор)
• 1 задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба

Учебен център Еспас предлага курс за подготовка за зрелостния изпит по български език и литература. Програмата на курса е изцяло разработена според изискванията на МОН.

Занятията се провеждат веднъж седмично по 4 учебни часа в събота.

Общ хорариум - 120 учебни часа

Цена на курса - 690 лв.

Цена на материалите – 35 лв.

Продължителност на курса – от 26 септември до 14 май