Учебен център Еспас във Фейсбук
Онлайн обучение по английски език за възрастни
Обучението се извършва дистанционно по интернет във виртуална класна стая.
Максималният брой на участниците в курса е 8.

Използвана учебна система – SpeakOut, на издателство Longman, разработена от специалисти в Обединеното кралство.
Курсовете се провеждат в 6 нива – Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.
Всяко ниво ви дава възможност да изградите знания по лексика и граматика и да развиете умения по слушане, говорене, четене и разбиране.


За да започнете курс е необходимо:
    1. Да направите тест за определяне на ниво и да го изпратите в офиса на уч. център.
    2. Да попълните формуляр за записване и да го изпратите в офиса на уч. център.
    3. Да платите таксата за материалите и курса по сметка:
Банка: Инвестбанк АД
BG75IORT81021050046200
Учебен център Еспас ЕООД

Такси:
Учебник: 50лв.
Курс: 480лв. (по 240 на модул, ако курсът е разделен на модули)


Предстоящи курсове:

А1 Elementary - Модул 1
Основен курс: 54 учебни часа

2 юни
/петък/
5 юни
/понеделник/
7 юни
/сряда/
12 юни
/понеделник/
14 юни
/сряда/
16 юни
/петък/
18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05
 
 
19 юни
/понеделник/
21 юни
/сряда/
26 юни
/понеделник/
28 юни
/сряда/
3 юли
/понеделник/
5 юли
/сряда/
18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05
 
 
7 юли
/петък/
10 юли
/понеделник/
12 юли
/сряда/
14 юли
/петък/
17 юли
/понеделник/
19 юли
/сряда/
18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05 18:45-21:05Допълнителни упражнения: 10 учебни часа

7 юни
/сряда/
21 юни
/сряда/
28 юни
/сряда/
5 юли
/сряда/
10 юли
/понеделник/
14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30