Учебен център Еспас във Фейсбук
Курсове по математика за ученици
Пети и шести и клас
Курсовете за пети и шести и клас са с общ хорариум 90 учебни часа /от 1 октомври до 31 май/.

Учениците надграждат знанията си от училище и се подготвят за успешното представяне на контролни и класни работи, математически състезания и олимпиади.

Провеждат се веднъж седмично по 3 учебни часа.

Цена на курса: 450 лв.
Цена на материалите: 25 лв.
Седми клас
Курсовете по български език и литература и математика спомагат за постигане на изключително добра подготовка за външното оценяване и изпита в края на седми клас.

Повече за курса по математика можете да прочетете тук.