Учебен център Еспас във Фейсбук
Английски език с ваучери
по Оперативната програма
"Развитие на човешките ресурси"
към учебен център "Еспас"
Учебен център Еспас работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е насочена към инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование.