Учебен център Еспас във Фейсбук
English-Speaking Club
Занятията се водят от американски преподавател.
За учениците от първи до четвърти клас часовете са в допълнение към редовната програма и се провеждат в събота. Те са безплатни. Записването става ежемесечно в офиса на учебния център.

За учениците от ниво А1 до С1 часовете са част от програмата и се провеждат по предварително утвърден график.

Тези занятия са изключително полезни, тъй като учениците имат възможност да подобрят своите комуникативни умения и да придобият увереност и самочувствие, когато разговарят на английски.