Учебен център Еспас във Фейсбук
Английски език за ученици
Първи клас
Програмата включва 60 учебни часа / от 1 октомври до 31 май/.

Учебната система Yazoo 1, на издателство Longman, предлага чудесна селекция от дейности за децата на тази възраст.

Курсът започва с устна подготовка. Азбуката се въвежда постепенно. Децата се научават да пишат кратки думи. Започват да четат и пишат кратки изречения, да разказват по картинка, да задават кратки въпроси и да отговарят.
Курсът е изключително важен за децата на тази възраст, тъй като създава интерес, мотивация и навици за изучаване на английски език.

Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 1 учебен час.

Цена на курса: 300 лв.
Цена на материалите: 50 лв.
Втори, трети и четвърти клас
Програмата включва 120 учебни часа / от 1 октомври до 31 май/.

Работи се върху петте основни умения: слушане, говорене, четене, писане и мислене. Учебната система Super Minds предлага интересни текстове и истории, които се възприемат лесно от децата.
Основната програма се допълва с четене на английски книжки, подходящи за възрастта, драматизации на приказки и видео материали.
Курсът създава положително отношение на децата към учебния процес, изгражда езикови навици и умения, които им помагат и в държавното училище, и развива техните творчески способности.

Посещенията са два пъти седмично по два учебни часа.

Цена на курса: 570 лв.
Цена на материалите за 2 клас: 65 лв.
Цена на материалите за 3 и 4 клас: 75 лв.
А2, А2-В1 levels
Тези курсове са подходящи за ученици от 5 - 6 клас.
Нивото се определя в зависимост от техните знания.

Програмата включва 120 учебни часа / от 1 октомври до 31 май/.
Посещенията са два пъти седмично по два учебни часа.

Продължава надграждането на петте основни умения: слушане, говорене, четене, писане и мислене. Учебната система English in Mind предлага разнообразие от интересни теми. Основната програма се допълва с четене на английски книги, подходящи за възрастта и видео уроци.

Курсът създава положително отношение на децата към учебния процес, изгражда езикови навици и умения, които им помагат и в държавното училище, и развива техните творчески способности.

Цена на курса: 570 лв.
Цена на материалите: 75 лв.
В1 level
Програмата включва 100 учебни часа /от 25 септември до 20 юни /.

Занятията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа.

Учебната система English in Mind предлага разнообразие от интересни теми, подходящи за тази възраст. Основната програма се допълва с четене на английски книги, подходящи за възрастта и видео уроци.

Цена на курса: 570 лв.
Цена на материалите: 75 лв.
B2 – Upper-Intermediate level; C1 - Advanced level
Системата English in Mind, по която се работи в нивата B2 – UPPER-INTERMEDIATE LEVEL; C1 ADVANCED LEVEL, предлага чудесна селекция от теми, подходящи за курсистите, устремени към задълбочаване и усъвършенстване на всички техни умения.

Това са зрели и предизвикателни курсове, които развиват автономност на владеене на езика, увеличават самочувствието и мотивацията на курсистите за подготовка за явяване на изпитите на Кеймбридж.

Занятията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа от 25 септември до 20 юни.

Ниво В2 подготвя за матурата по английски език.

Цена на курса: 650 лв.
Цена на материалите: 75 лв.
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ ЗА СЕРТИФИКАТ НА CAMBRIDGE:
FCE /FIRST CERTIFICATE of ENGLISH/ отговаря на ниво В2 по Европейската езикова рамка
CAE /CERTIFICATE of ADVANCED ENGLISH/ отговаря на ниво C1 по Европейската езикова рамка
CPE /CERTIFICATE of PROFICIENCY in ENGLISH/
IELTS /International English Language Testing System/

Тези международни сертификати са признати от университетите и работодателите по цял свят.

Изпитите се провеждат в Британски съвет от сертифицирани преподаватели от Великобритания. Учениците се оценяват от UNIVERSITY of CAMBRIDGE.

Подготовката за изпитите се провежда от 25 септември до 20 юни.

Общият хорариум е 140 учебни часа.

Занятията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа. Веднъж месечно /в събота/ се провеждат пробни изпити.

Цена на курса: 650 лв.
Цена на материалите: 90 лв.