Учебен център Еспас във Фейсбук
Английски език за възрастни
Курсовете се провеждат по системата SPEAKOUT на издателство Лонгман, разработена в 6 нива. Те ви дават възможност да изградите знания по лексика и граматика и умения за говорене, слушане и четене и писане на различни видове материали.Разнообразните упражнения и дейности в различни ситуации помагат на обучаемите да придобият увереност и подготовка за използването на езика в реалния свят.

Предстоящи курсове:

Ниво Дати Хорариум
Elementary (A1 - A2) от 30.09.2017г. до 28.01.2018г.
събота
/100 уч. ч./
 
Elementary (A1 - A2) от 5.02.2018г. до 20.07.2018г.
понеделник и сряда
/100 уч. ч./
 
Pre – Intermediate (A2-B1) от 2.10.2017г. до 7.03.2018г.
понеделник и сряда
/100 уч. ч./
 
Intermediate (B1) от 3.10.2017г. до 15.01.2018г.
вторник и четвъртък
/80 уч. ч./
 
Intermediate (B1 - B1+) от 12.03.2018г. до 20.07.2018г. /100 уч. ч./
 
Intermediate (B1+) от 22.01.2018г. до 11.04.2018г.
вторник и четвъртък
/60 уч. ч./
 
Upper-Intermediate
(B2 – 1 модул)
от 3.10.2017г. до 9.01.2018г.
вторник и четвъртък
/60 уч. ч./
 
Upper-Intermediate
(B2 – 1 модул)
от 16.04.2018г. до 20.07.2018г. /60 уч. ч./
 
Upper-Intermediate
(B2 – 2 модул)
от 7.10.2017г. до 10.03.2018г.
събота
/60 уч. ч./
 
Upper-Intermediate
(B2 – 2 модул)
от 11.01.2018г. до 17.04.2018г. /60 уч. ч./
 
 
 
 
ONLINE курс за възрастни A1 ELEMENTARY
1ви модул
Обучението се извършва дистанционно по интернет във виртуална класна стая.
Максималният брой на участниците в курса е 8.

Курсът продължава от 2 юни до 19 юли.

Такси: Уч. материали – 50лв.

Курс – 240лв.