Учебен център Еспас във Фейсбук
ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ
НА
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Ученици от 2 до 7 клас
Осигурете добър старт на вашето дете в изучаването на
английски език!
 
СЕРТИФИКАТИ:

Starters, Movers и Flyers за ученици от 7 до 12 години;
KET/KEY ENGLISH TEST/ - за ученици от 13 до 15 години; отговаря на ниво А2 по Европейската езикова рамка
PET /PRELIMINARY ENGLISH TEST/ - за ученици от 13 до 15 години; отговаря на ниво В1 по Европейската езикова рамка

Необходимите знания и умения, съответстващи на нивото за сертификат, се получават в годишните езикови курсове /от 23 септември до 31 май/.

Подготовката за изпита се осъществява по време на интензивен летен курс, в който учениците се запознават с формата на изпита и критериите за оценяване, и се обучават в стратегии за успешно представяне на изпит. Правят се тренировъчни тестове.

Учениците, получили тези сертификати, добиват опит в явяването на изпити и мотивация за изучаването на езика.