Учебен център Еспас във Фейсбук
Курсове по български език и литература и математика за седми клас
Курсовете по български език и литература и математика спомагат за постигане на изключително добра подготовка за външното оценяване и изпита в края на седми клас.

Групите са до 8 човека.
Обучението започва на 16 септември с интензивен преговор на материала, изучен в шести клас в рамките на 8 часа на предмет.

Същинският курс започва на 30 септември и е с продължителност 120 учебни часа на предмет. Насочен е към подготовката за изпита в 7 клас за кандидатстване в елитните гимназии. Занятията се провеждат веднъж седмично по 4 учебни часа на предмет. Дават се редовно домашни работи, които се проверяват и коментират с преподавателя. Периодично се правят контролни работи. Предвидени са 2 пробни изпита, които по формат и съдържание отговарят на изпита в края на 7 клас. През годината се провеждат родителски срещи, на които родителите се запознават с работата и постиженията на своето дете.

Курсовете се водят от много добри преподаватели, с опит и постижения в подготовката на седмокласници.

Цена на един курс /български език или математика/: 690 лв.
Цена при записване в двата курса: 1330 лв.
Цена на материалите: 40 лв. на предмет