Учебен център Еспас във Фейсбук
Курсове по български език и литература за шести клас
Курсът е с общ хорариум 90 учебни часа /от 23 септември до 31 май/.

Учениците надграждат знанията си от училище и получават стабилна подготовка, която ще им бъде необходима в 7 клас, за да се подготвят успешно за изпита за кандидат-гимназисти.

Занятията се провеждат веднъж седмично.

Цена на курса: 450 лв.
Цена на материалите: 25 лв.